Zespół Szkół Katolickich - KOSTKA

Celem szkoły jest kształtowanie osobowości uczniów i przygotowanie ich do godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata i Kościoła. Proces dydaktyczno - wychowawczy ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający ich indywidualne predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania oraz wychowanie ich na "dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli" (św. Jan Bosco). Wyposażamy uczniów w rzetelną wiedzę o świecie i człowieku oraz kształtujemy umiejętności wartościowania, oceniania i podejmowania decyzji. Rozwijamy indywidualne uzdolnienia i aspiracje. Kształtujemy humanistyczne postawy uczniów w duchu personalizmu chrześcijańskiego i umiłowania kultury i tradycji narodowych. Przygotowujemy uczniów do odpowiedzialności za naród i państwo.

Czytaj więcej

Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej

Kalendarium roku szkolnego

2 Wrz 2018 - Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego

Godzina 16:00 w kościele p.w. św. Wojciecha w Kielcach

3 Wrz 2018 - Rozpoczęcie roku szkolnego

Obowiązuje odświętny strój szkolny.